DANA DÖNER

Et parçalarının özenle işlenip terbiyelenmesiyle üretilir. Hiçbir katkı ve koruyucu ilave edilmeksizin sadece tuzla korunur. Gluten içermez.